Çocuk Ve Ergen Danışmanlığı

Çocukluk dönemlerimiz ve çocuklarımız bizlerin en hassas olduğu noktalardan biridir.Anne karnında başlayan büyüme süreci çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik olarak birbirini takip eder. Değişim ve gelişimin ağırlıklı olduğu bir süreçte, her çocuk ve ergenin kendine özel problemleri oluşmaktadır. Bu problemlerin tespiti ve çözümünde kişisel ve gelişimsel özelliklerin belirlenmesi  gerekmektedir.

Çocuk psikolojisi, bireyin doğum öncesi döneminden başlayarak ergenlik evresine kadar süregelen gelişimini ele alır. 0-13 yaşı kapsayan çocukluk dönemi kişilik gelişimi açısından çok önemlidir. Çocuk ve Ergen Danışmanlığı, çocuğun büyüme ve olgunluk aşamalarını , çevresel faktörlerin bireyin gelişim biçimlerine olan etkisini, çocukla toplumun diğer üyeleri arasındaki duygusal ve sosyal etkileşimi konu edinir.

Yapısal artışı dile getiren ‘büyüme’, bedende gerçekleşen sayısal değişiklikleri içermektedir. (kilo artışı, boy uzaması gibi). Çocuk, sadece fiziksel olarak büyümekle kalmaz beynin gelişimi sonucu, giderek artan öğrenme ve muhakeme yeteneği oluşur. Böylece çocuk fiziksel büyümeyle birlikte zihinsel olarak da gelişir.

Gelişme kavramı ise, düzenli uyumlu ve sürekli bir ilerlemeyi dile getirmektedir. Gelişimin her evresi kendinden sonraki evreyi doğrudan etkilemektedir. Gelişim;  bedensel,  bilişsel, motor ,sosyal  duygusal  ve dil becerileri olarak adlandırılmaktadır.

Çocuk ve ergen danışmanlığında temel amaç çocukluk ve ergenlik dönemlerinde karşılaşılabilecek duygusal, davranışsal ve gelişimsel problemlerin bilimsel test ve ölçeklerden faydalanarak belirlenmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılmasıdır. Aileler bu konuda bilgilendirilerek süreç işbirliği içerisinde yürütülmelidir. Çocukluk sürecinde var olabilecek gelişimsel problemlerde özellikle 0-6 yaş kritik aralığında erken teşhis için uyguladığımız psikolojik testler, envanterler ve aileyle olan görüşmeler problemlerin daha kolay ve işbirliği içerisinde çözülebilmesini sağlayacaktır.

Çocuk Ergen Danışmanlığı Hizmetlerimiz

 • Öfke kontrolü ve saldırganlık sorunları
 • İnatçılık
 • Çatışma
 • Alt ıslatma
 • Gece korkuları
 • Yalan söyleme
 • Özgüven sorunları
 • Akran ilişkileri problemleri
 • Uyku ve yeme problemleri
 • Okula hazırlık ve uyum süreci
 • Sınav kaygısı
 • Öğrenme bozuklukları
 • Boşanma sürecinin yansımaları

‘Ergenlik, insandaki en kötü ve en iyi dürtülerin birbiriyle savaştığı ve kişiyi ele geçirmeye çalıştığı dönemdir’ G. Stanley Hall