Psikolojik Ölçüm ve Değerlendirmeler

ARZU LİSTESİ: Projektif bir uygulamadır. 5 yaş ve üzeri çocuklara uygulanmaktadır. 20 adet sorudan oluşmaktadır. Danışandan kendisine, ailesine, arkadaşlarına ve geleceğe yönelik duygu, düşünce ve arzuları öğrenilmektedir.

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE) :  Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli  bilgi sağlayan değerlendirme aracıdır. Sorular gelişimin farklı ancak birbiriyle ilişkili alanlarını (dil, bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri bakım ) temsil edecek biçimde düzenlenmiştir. 0-6 yaş aralığına uygulanmaktadır.

FRANKFURTER DİKKAT TESTİ: Dikkat testidir. 60-72 aylık çocuklara uygulanmaktadır.

BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ: 8-16 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. A formunda 56 eksik cümle vardır. Danışandan eksik olan cümleleri doldurması istenir. Kişinin veya grupların tavır, duygu, ve problemlerini araştırmaya yarayan bir yöntemdir.

D2 DİKKAT TESTİ: 9-60 yaş aralığına uygulanmaktadır. Test seçici dikkati belirlemek için geliştirilmiştir. En fazla 8 dakika içerisinde test sonlandırılmalıdır. Test 14 satır, her satırda 47 karakteri içermektedir.

LOUİSA DUSS PSİKANALİTİK HİKAYELER TESTİ:  Projektif bir testtir. 4 yaşından büyük çocuklar için hazırlanmıştır. Çocuktaki çatışmanın saptanması amacıyla uygulanan on tane yarım bırakılmış hikayeden oluşan bir testtir. Yarım bırakılmış hikayeler test uygulanan kişiye okunarak hikayeleri tamamlaması istenir. Çocukların kompleks ve sorunlarını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir.

BURDON DİKKAT TESTİ: 10 yaş ve üzerine uygulanmaktadır.

GESSEL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ: 3-9 yaş aralığına uygulanmaktadır. 3-9 yaş okul öncesi çocukların; zeka gelişimlerinin yaşlarına göre ne düzeyde olduğu ile ilgili genel bilgiler verir. Test okul öncesi çocukların görsel algı, görsel motor koordinasyon, küçük kas becerileri ve genel zeka gelişimleri ile ilgili yorumlarda bulunulabilir.

CATTEL 2-A ZEKA TESTİ: 7,6 ile 14 yaş arası bireylere uygulanmaktadır. Toplam 46 maddeden oluşan formun 4 alt testi vardır. Seriyi tamamlama, tasnif, yerleştirme gibi alt alanları bulunmaktadır.

PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ: 3-12 yaş aralığına uygulanmaktadır. Çocukların alıcı dil yaşını ölçmektedir.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ:  1. Sınıfa başlayacak çocuklar için geliştirilmiş okul olgunluğu testidir.

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ: 6 sınıf ve üzeri bireylere uygulanmaktadır. Öğrencilerdeki sınav kaygısını ve kaygılarının kaynağını tespit etmede kullanılmaktadır.

RAVEN PROGRESİF MATRİSLER TESTİ: 6-13.5 yaş arası bireylere uygulanmaktadır. Muhakeme, soyutlama, akıl yürütme gibi zihinsel aktivitelerin ölçümünde kullanılmaktadır.

BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ: Performans testidir. 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay yaşlarındaki çocuklara uygulanmaktadır. Test 9 şekilden oluşmaktadır.  Motor algılama becerisini ölçmektedir.