MOXO

MOXO Nedir?

MOXO, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performans düzeylerinin ölçümünde oldukça etkili bulunmuştur.

Basit görünen bir MOXO görevine odaklanabilmek için, bireyin aynı günlük hayatta yapması gerektiği gibi, testte bulunan görsel ve işitsel çeldiricileri görmezden gelmesi gerekmektedir. Birey; bunu başarabilmek için çeldiricilerin aktif inhibisyonunu sağlamak zorunda bulunmakta, bu da testi çok daha zorlayıcı ve testin belirleyici niteliklerini de bir o kadar ileri düzeye getirmektedir.

Bu test tanı koymak amaçlı olmayıp, gerekli bilgileri saptamak ve  dayanak sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

Moxo Çocuk Testi:

MOXO Çocuk testi, özel olarak 6-12 yaş arası çocuklar için tasarlanmış olup, uzmanlar için DEHB tanısı ve hasta gözlem süreçlerinde yardımcı bir araç görevi görmektedir. MOXO Çocuk Testi, çeşitli uyaran ve çeldiriciler içeren kısa ve online bir testtir.

  • Yaş ile uyumlu uyaranlar içeren, 15 dakikalık online test

Moxo Genç ve Yetişkin Testi

MOXO Genç&Yetişkin testi; 13-65 yaş aralığını kapsayan, uzmanların DEHB tanısı ve hasta gözlem süreçlerinde hastanın dikkat profilini değerlendirmelerine yardımcı olan bir araçtır. MOXO Genç&Yetişkin DEHB Testi, eşsiz çeldirici sistemiyle bireyin günlük hayatta karşılaştığı çevresel koşulları modeller.

  • Uygun uyaran ve çeldiriciler içeren, 18 dakikalık online test

Ebeveynler İçin Bilgiler:

İlkokul döneminde #DEHB belirtilerini biliyor musunuz?
– Sakin ve sessizce sırada oturamama.
– Sık sık yerinden kalkma, öğretmenin peşinde dolaşma.
– Dersi dikkatle dinleyememe, etrafı ile daha çok ilgilenme.
– Sorulan sorulara sonunu beklemeden, söz istemeden yanıt verme.

DEHB olan çocukların anneleri diğer çocukların annelerine göre;
– Daha çok müdahale ediyorlar.
– Daha çok uyarıda bulunuyorlar.
– Daha çok öneri veriyorlar.
– Daha sık “Haydi”, “Dur”, “Yapma” diyorlar.
– Daha fazla komut veriyorlar.

Kaynak:
Dr. Özlem Sürücü’nün
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Anne Baba- Öğretmen Elkitabı.